PROJECT PARTNERS / PROJEKTNI PARTNERI

Coordinator/ Koordinator


Rugby Football
Club Dubrovnik
(Croatia)

www.ragbiklubdubrovnik.com
RFC Dubrovnik is the youngest member of the Croatian Rugby Union family. It was founded in 2016, with a goal of integrating and popularizing rugby as a sport in the southernmost part of Croatia. RFC Dubrovnik holds practice for several age groups: rugby kindergarten (5-8 years), U10, U12, U14, U16 and seniors.

Ragbi klub Dubrovnik najmlađi je član obitelji Hrvatskog ragbijaškog saveza. Osnovan je 2016. godine s ciljem integracije i popularizacije ragbija kao sporta na krajnjem jugu Hrvatske. Ragbi klub Dubrovnik djeluje u nekoliko dobnih skupina: ragbi vrtić (5-8 godina), U10, U12, U14, U16 i seniori.

Contact / Kontakt: Ante Stojan
E-mail: ragbiklubdubrovnik@gmail.com

Partner 1

DSR Superkid,
Zagreb
(Croatia)

www.superkid.hr
DSR Superkid is a non-profit sport recreation organization from Zagreb. The organization is based on implementing organised physical activities for children from 3-10 years of age. The program is organised as a universal sport school, where children learn basics of most important sport activities for motor development: gymnastics, athletics, martial arts, basketball, football, handball, volleyball, tennis, etc.

DSR Superkid neprofitno je društvo športske rekreacije iz Zagreba. Društvo se temelji na provođenju organiziranih tjelesnih aktivnosti za djecu od 3-10 godina. Program je organiziran kao univerzalna sportska škola, gdje djeca uče osnove najvažnijih sportskih aktivnosti za motorički razvoj: gimnastika, atletika, borilačke vještine, košarka, nogomet, rukomet, odbojka, tenis itd.

Contact / Kontakt: Marijo Možnik
E-mail: info@superkid.hr

Partner 2

Zagreb
Rugby Club
(Croatia)

www.zagreb-rugby.hr
Zagreb Rugby Club is an amateur rugby union club founded in 1964. The golden age for this Rugby Club was from 1974 until 1981 when the club won 6 Yugoslav Championships and 3 Cup titles. The club has two senior teams, U18's, U16's, U14's and U12's, U10’s and also veterans and woman’s team.

Ragbi klub Zagreb je amaterski ragbijaški klub osnovan 1964. godine. Zlatno doba ovog kluba bilo je od 1974. do 1981. godine, kada je klub osvojio 6 jugoslavenskih prvenstava i 3 naslova kupa. Klub ima dvije seniorske momčadi, U18, U16, U14 i U12, U10 te također veterane i žensku ekipu.

Contact / Kontakt: Marko Krpan
E-mail: ragbiklubzagreb@gmail.com

Partner 3

Rugby Club
Dragon Brno
(Czech Republic)

www.dragonbrno.cz
Rugby Club Dragon Brno was founded in 1946 as Sokol Brno I. The club underwent changes in the name, first performed as ZJŠ Brno, Zbrojovka Brno and since 1991 as RC Dragon Brno. In 1950, 1965 and 2000, the club reached the republic title, which is still its greatest achievement. Currently has over 300 active members.

Ragbi klub Dragon Brno osnovan je 1946. godine kao Sokol Brno I. Klub je prošao nekoliko promjena u nazivu, prvo je nastupao kao ZJŠ Brno, Zbrojovka Brno, a od 1991. kao RC Dragon Brno. Klub je 1950., 1965. i 2000. godine osvojio nacionalno prvenstvo, što je još uvijek njegovo najveće postignuće. Trenutno broji preko 300 aktivnih članova.

Contact / Kontakt: Linda Vrátníčková
E-mail: linda@dragonbrno.cz

Partner 4

Rugby Club
Ljubljana
(Slovenia)

www.rugbyljubljana.si
The origins of Rugby Klub Ljubljana stretch back to 1962 when the first rugby union match was played in Ljubljana. RK Ljubljana is one of the most successful rugby clubs in the region. Since Slovenia's independence in 1991 the club won majority of national championships, 2x Interleague and Middle-European championship.

Podrijetlo Rugby Kluba Ljubljana seže u 1962. godinu kada je u Ljubljani odigrana prva ragbi utakmica. RK Ljubljana jedan je od najuspješnijih ragbi klubova u regiji. Od neovisnosti Slovenije 1991. godine klub je osvojio većinu državnih prvenstava, 2x Interligu i srednjoeuropsko prvenstvo.

Contact / Kontakt: Silvana Furlan
E-mail: silvana.furlan@rugbyljubljana.si


This project is launched with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. 

"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."


Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa Europske Unije.

"Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne predstavlja odobrenje njenog sadržaja koji odražava stavove samih autora te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu daljnju uporabu informacija sadržanih u ovoj publikaciji."