ABOUT THE PROJECT / O PROJEKTU

 

Start Date / Početak: 01.01.2021.

End Date / Završetak: 31.12.2022.

EU Grant / Financijska potpora EU: 60000 EUR

Programme / Program: Erasmus+

 

Summary

Overall objective of the „Rugby for Children" project is to strengthen the international network of local rugby clubs. The project consortium made of four rugby clubs (RFC Dubrovnik – Croatia, RC Zagreb – Croatia, RC Ljubljana - Slovenia and  RC Dragon Brno - Czech Republic) and a universal school of sport (DSR Superkid, Zagreb - Croatia) will exchange good practices through 5 mobility visits and assess their organisational capacities with SWOT analysis in order to improve international cooperation, raise capacities for work in an international environment and most importantly, to promote rugby for children. In the end, they will organise a rugby event for children from partner countries during the European Week of Sport in Dubrovnik (coastal side of Croatia) and provide children a unique international experience of playing rugby and experiencing Dubrovnik as a historical and touristic flagship destination.

 

Specific Objectives

  • To identify and share good practices through rugby for children
  • To raise capacities of local rugby clubs in using rugby
  • To create a European network of local rugby clubs


This project is launched with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. 


"The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."


Sažetak

Opći cilj projekta „Ragbi za djecu" je ojačati međunarodnu mrežu lokalnih ragbi klubova. Konzorcij projekta sastavljen od četiri ragbi kluba (RK Dubrovnik - Hrvatska, RK Zagreb - Hrvatska, RC Ljubljana - Slovenija i RC Dragon Brno - Češka) i univerzalne škole sporta (DSR Superkid, Zagreb - Hrvatska) razmjenjivat će dobre prakse kroz 5 posjeta mobilnosti i procijeniti vlastite organizacijske kapacitete SWOT analizom kako bi se poboljšala međunarodna suradnja, podigli kapaciteti za rad u međunarodnom okruženju i najvažnije, promovirao ragbi za djecu. Na kraju projekta će se organizirati ragbi događaj za djecu iz partnerskih zemalja tijekom Europskog tjedna sporta u Dubrovniku (obala Hrvatske) i pružiti djeci jedinstveno međunarodno iskustvo igranja ragbija i doživljaja Dubrovnika kao vodeće povijesne i turističke destinacije.

 

Specifični ciljevi

  • Identificirati i dijeliti dobre prakse kroz ragbi zadjecu
  • Podizanje kapaciteta lokalnih ragbi klubova u korištenju ragbija
  • Stvoriti europsku mrežu lokalnih ragbi klubova

 
Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa Europske Unije.


"Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne predstavlja odobrenje njenog sadržaja kojiodražava stavove samih autora te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu daljnjuuporabu informacija sadržanih u ovoj publikaciji."

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."